รู้ไว้ก่อนไปทัวร์ลาว

laos-02

คราวที่แล้วได้เกริ่นให้คนที่คิดจะไปทัวร์ลาวได้น้ำลายไหลกันว่าประเทศลาวมีสถานที่ท่องเที่ยวดีๆ มากมายให้ได้ไปเยี่ยมชมและสัมผัสกันซึ่งหลายคนคงอยากจะรู้แล้วว่าประเทศลาวมีอะไรดีแต่ก่อนที่จะไปดูว่ามีสถานที่ไหนบ้างที่คนไปทัวร์ลาวต้องไปให้ได้นั้นเราไปทำความรู้จักกับประเทศลาวเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานกันก่อนดีกว่าครับ

               ประเทศลาวนั้นมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยลาวนั้นเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล มีพื้นที่ทั้งหมด 236,800 ตารางกิโลเมตร มีพรมแดนทิศเหนือติดต่อกับจีน ทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดต่อกับพม่า ทิศตะวันออกติดต่อกับเวียดนาม ทิศใต้ติดต่อกับกัมพูชา และทิศตะวันตกติดต่อกับประเทศไทยโดยมีแม่น้ำโขงกั้นขวางเป็นบางช่วง

               สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีระบบการปกครองแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ โดยมีพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเป็นองค์กรชี้นำประเทศ ประธานาธิบดีของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีวาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี

               เรื่องที่คนที่ไปทัวร์ลาวควรรู้อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องสกุลเงิน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั้นใช้เงิน “กีบ” เป็นสกุลเงินหลักของประเทศ ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้ว 1 ยูโรจะอยู่ที่ประมาณ 13,000 กีบ และ 1 ดอลลาร์สหรัฐจะอยู่ที่ 10,000 กีบ ในขณะที่เงินไทย 1 บาทจะอยู่ที่ประมาณ 250 กีบ ซึ่งจะมากขึ้นหรือน้อยลงขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนและสภาพเศรษฐกิจเป็นหลัก

               การไปท่องเที่ยวลาวสำหรับคนไทยนั้นไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าและสามารถนำรถยนต์เข้าประเทศได้โดยเตรียมหนังสือเดินทาง บัตรผ่านแดนชั่วคราวและหนังสือขออนุญาตรถระหว่างประเทศ, ใบขับขี่ที่ยังไม่หมดอายุและกรมธรรม์ประกันภัยบุคคลที่ 3 สำหรับคนที่ต้องการนำรถยนต์เข้าประเทศครับ