ทัวร์พม่าที่ วัดผ่องเตาอู

tour-009

สำหรับนักท่องเที่ยวท่านใดที่มีโอกาสได้เดินทางทัวร์พม่า เราขอนำเสนอให้ท่านได้เดินทางไปเที่ยวชมที่วัดผ่องเตาอู ประเทศพม่า พร้อมทั้งสักการบูชา พระบัวเข็มทั้งห้าองค์ ที่มีลักษณะแปลกตาแต่ผู้คนน้อมรับมากไปด้วยจิตศรัทธาอันแรงกล้าเป็นอย่างมาก ส่วนการเดินทางทัวร์พม่าในครั้งนี้ นักท่องเที่ยวได้ร่วมทำบุญและสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธ์ ณ สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้นั่นเอง
สำหรับวัดผ่องเตาอู ประเทศพม่านั้น ถือได้ว่าเป็นวัดวาอารามแห่งหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญที่สุดแห่งรัฐฉาน เนื่องจากเป็นสถานที่ประดิษฐานพระบัวเข็มอันศักดิ์สิทธิ์ อันเป็นเสมือนศูนย์กลางทางจิตใจของชาวอินทาแห่งประเทศพม่าโดยตรง โดยสถานที่แห่งนี้มีพระบัวเข็มอันศักดิ์สิทธิ์จำนวน 5 องค์ ที่นักท่องเที่ยวเดินทางทัวร์พม่า สามารถทำการสักการบูชาได้อย่างมั่นหมาย แต่นักท่องเที่ยวเดินทางทัวร์พม่าส่วนใหญ่ มักจะเกิดความแปลกตาและแปลกใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากพระบัวเข็มมีลักษณะรูปร่างเป็นก้อนทองกลม ๆ เพียงเท่านั้น ประดิษฐานอยู่ในวัดผ่องเตาอูแห่งประเทศพม่าอย่างโดดเด่น หากนับจากปริมาณทองคำที่เกาะหนาแน่น เราจะสามารถสัมผัสได้ว่า ทุกคนที่เดินทางมายังสถานที่แห่งนี้มาพร้อมด้วยจิตศรัทธาอันแรงกล้าที่ท่วมท้น โดยเฉพาะชาวพม่าส่วนใหญ่ที่ไม่เคยพลาดกับการเดินทางมาสักการบูชาแบบรายวัน จนทำให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางทัวร์พม่า กลับสามารถสัมผัสได้ถึงความศรัทธาของชาวพม่าที่มั่นคงต่อพระพุทธศาสนาโดยตรง
และเมื่อใดก็ตาม ที่นักท่องเที่ยวเดินทางทัวร์พม่าได้เดินทางไปสักการบูชาพระบัวเข็ม ณ วัดผ่องเตาอูแห่งประเทศพม่า นักท่องเที่ยวจะสามารถตั้งจิตอธิฐาน และขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างสมหวัง เปรียบเสมือนเป็นสิ่งที่ดีกลับคืนมากับการเดินทางทัวร์พม่าในครั้งนั้นของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นั่นเอง